Các công cụ dùng trong mixing & mastering 101: Reverb p.1

Lịch sử hình thành của các loại reverb, giới thiệu về các preset reverb hay dùng trong mixing, mastering