Hướng Nghiệp | Chọn Lựa Giữa DJ và Producer

Khai niệm DJ | Producer, tuy đã có từ lâu, và với một số bạn trẻ thì còn rất mơ hồ không biết mình phải chọn cái nào, vì cả hai nghê trên đều cần có một niềm đam mê với âm nhạc mãnh liệt.

vBlog này sẽ giúp các bạn hiểu và định hướng, để chọn được nghê phù hợp với sở thích và tính bền vững của công việc trong thời gian dài.

vBlog này là chia sẽ mang tính tổng hợp kinh nghiệm cá nhân, nên không thể đúng hoàn toàn, các bạn cần tin vào bản thân, cũng như cho một bản thân một cơ hội để trải nghiệm trước khi quyết định theo đuổi.

Bình Luận