Audio Fundamental

Current Status
Not Enrolled
Price
9999999
Get Started
This course is currently closed

Là một môn trong 5 mộn của lớp Music Production, Audio Fundamental – Home Recording gồm hai nội dung học chính:

  • Audio Fundamental: bạn sẽ được học các kiến thức cơ bản về đặc tính của âm thanh, các thuật ngữ chuyên ngành audio,… để vận dụng vào mixing, mastering, design sound có mục đích, hiểu rõ các thông số.
  • Home Recording: bạn được học đầy đủ các kiến thức về phần cứng (soundcard, microphone,…), cách thiết lập phòng để có thể tự xây dựng một góc nho nhỏ tại nhà để phục vụ cho nhu cầu thu âm.