[Break-Down-Series] – Remake hit mới của BlackPink và Selena Gomez – Ice Cream, chỉ bằng Ableton

Lại thêm một vblog mới về chủ để break down các sản phẩm âm nhạc hit/hot/trending. Và tuần này chúng ta sẽ xem bài hit mới mới của Black Pink kết hợp cùng Selena Gomez đã làm như thế nào nhé.

Bình Luận