6 CÁCH THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO (trong sản xuất âm nhạc)

Khi “bộ máy làm việc” bên trong bạn dần không còn vận hành được hết tất cả khả năng của nó thì khoan hẵng mất tự tin. Sự sáng tạo không phải luôn có sẵn mà nó sẽ đến và đi, ngay cả đối với những người sáng tạo nhất. Kha khá thủ thuật truyền cảm hứng sáng tạo sau đây có thể giúp bạn nhanh chóng trở lại đúng hướng trên con đường làm …

6 CÁCH THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO (trong sản xuất âm nhạc) Read More »