Ba VSTs sau đây sẽ tiết kiệm cho bạn…một mớ!!!

Các bạn mới bắt đầu thường rất thích down và cài đặt nhiều vsts, với mong muốn sẽ có nhiều sound mới hay ho hơn, hoặc có chất âm analog đầy màu sắc. Và các bạn chưa biết rằng, Ableton rất hào phóng khi tặng các bạn một số vst có chức năng hoàn toàn tương tự, nhưng họ ít khi quảng bá một cách thái hóa như các công ty chuyên làm thirst party …

Ba VSTs sau đây sẽ tiết kiệm cho bạn…một mớ!!! Read More »