Disable Preloader
string(2) "vn"

PRO DJ

Chương trình học DJ chuyên nghiệp dành cho các bạn có niềm đam mê và mong muốn trở thành một DJ chuyên nghiệp trong tương lai, khi hoàn thành khóa học này các bạn sẽ sử dụng thành thạo Serato DJ và sử dụng được USB trên mọi thiết bị Digital DJ. Học viên tốt nghiệp khóa học này sẽ có đủ khả năng để làm việc và trình diễn tại các Bar và Club.